maanantai 20. kesäkuuta 2016

Harjuranta jatkaa uudistuksia

Joko luit http://www.warkaudenlehti.fi/juttu/harjuranta-jatkaa-uudistuksia/

Harjurannan kyläyhdistys on uudistanut logonsa ja nettisivunsa tätä päivää vastaaviksi. Suunnittelutyön teki varkautelainen media-assistentti Risto Holopainen. Kyläyhdistykselle oli tärkeää, että toteuttajaksi löydettiin paikallinen nuori.
– Olisi voitu hankkia mainostoimistostakin nopeasti, mutta halusimme näin, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Riika Paukkonen sanoo.
Holopainen on tehnyt yhdistykselle myös mainosjulisteen ilmeen, joka otetaan käyttöön kesän aikana.
Kyläyhdistykset tekevät yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Siksi selkeällä viestinnällä on entistä enemmän painoarvoa.
Uusi logo koostuu graafisesta elementistä, jossa on ranta-aallot, ihmishahmot ja rakennus, sekä tekstistä.
– Rakennus kuvastaa sekä Harjurannan kylätupaa että luontokirkkoa, yhdistyksen sihteeri Tiina Immonen sanoo.
Uuden ilmeen suunnittelija Risto Holopainen kertoo, että työ syntyi vaivattomasti. Hän on tyytyväinen työnsä tuloksiin.
– Risto teki ensimmäisen version todella nopeasti. Sitten siitä kysyttiin kyläyhdistyksessä ja annettiin Ristolle muutostoiveet, Riika Paukkonen sanoo.
Kyläyhdistys löysi Holopaisen Varkauden Nuortenpajalta.
– On saatu yhytettyä nuori ja yhdistys yhteen. Meillä on monenlaista osaamista, sillä tänä vuonna täällä on ollut 64 varkautelaista työtöntä nuorta. Oli onni, että yhdistyksen tarvitsema osaaminen löytyi meiltä, Nuortenpajan yksilövalmentaja Kaisa Mäntymaa sanoo.
Hänen mukaansa yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää ja Varkaudessakin lisääntymässä.
– Hyvä esimerkki oli Warkaus-salin tapahtuma yhdistyksille keväällä.
Harjurannan kyläyhdistyksen edellinen logo oli tehty 1990-luvulla.
Uusien kotisivujen toivotaan palvelevan paremmin kyläläisiä ja muita kylän toiminnasta kiinnostuneita. Uutena ominaisuutena sivustolla on mahdollisuus nähdä vuokrattavien tilojen varaustilanne.
Kyläyhdistyksellä on aktiivinen Facebook-tili, jonka käyttöä kehitetään edelleen.
Uuden ilmeen hakeminen on luonteva jatkumo kyläyhdistyksen toiminnan päivittämiselle. Vuosi sitten kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Riika Paukkonen (Järvinen) ja sihteeriksi Tiina Immonen. Nuoret naiset ovat panneet tuulemaan.
– Kyläyhdistystoiminnassa on tehty nuorennusleikkaus. Harjurannalla ei asuta missään eläkeläisreservaatissa, Immonen sanoo.

Viisi kylää piloteiksi
Viisi Varkauden seudun kyläyhdistystä on valittu Kehittyvät kylät -hankkeen pilottikyliksi: Kangaslammin, Harjurannan, Soinilansalmen ja Sorsakosken kyläyhdistykset sekä Mustinmäen maa- ja kotitalousseura.
Toiminnan tavoitteet ja teemat liittyvät monipalveleviin kyliin ja asuinalueisiin, kyläturvallisuuteen sekä kylien vaikuttamisen lisäämiseen.
– Pohjois-Savon Kylät ry:llä ei ole ollut vuosiin isoa hanketta kylätoiminnan kehittämiseksi, joten nyt olemme iloisia, että hankerahoitusta saatiin kylätason tueksi, kiittelee Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja Minna Makkonen.
Kylät ja toimijat voivat saada kehittämisapua ja tukea oman ideansa ja tarpeensa eteenpäin viemiseksi. Kyläturvallisuuden puolella tehdään kylien toimijoiden kanssa yhdessä kyläturvallisuussuunnitelmia.
– Kylien pitäminen asuttuna, kyläpalvelut ja harrastemahdollisuudet lähellä takaavat kestävän aluerakenteen koko Pohjois-Savossa, kyläasiamies Merja Kaija sanoo.
Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa hanke saa rahoituksen Maaseuturahastosta Pohjois-Savon ely-keskuksen kautta.
Harjurannan kyläyhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa harjuranta.blogspot.fi