sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Vuosikokous 2019 pidetty

Harjurannan Kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 31.3.2019 klo 16 alkaen Kylätuvalla. Tulevana vuonna hallitusta lupautui luotsaamaan Jussi Mikkonen, muut jäsenet ovat: Tiina Immonen, Toini Juvonen-Nissinen, Mika Kinnunen, Tarja Kinnunen, Ari Loikkanen, Marjo Nissinen, Riika Paukkonen, Ari Puustinen, Marketta Pöllänen, Juha Soininen ja Lari Vartiainen. Hallitus järjestäytyy pikimmiten.

Kaudella 2019 Kyläyhdistys edistää Kylätuvan ja muiden välineiden vuokraamista talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi yhdistys pyrkii osallistamaan kyläläisiä kylän kehittämisessä. Soisalo-opiston kanssa järjestetään kyläläisten kuulemistilaisuus, jotta saataisiin opintopiirejä myös Harjurannalle, ja lisättyä näin harrastusmahdollisuuksia.

Yhdistys ylläpitää Kylätupaa ja kesäteatteria, Jokilahden uimarantaa, Petkelniemen venesatamaa sekä Joenmäenvuorella sijaitsevaa luontokirkkoa ja Peisin laavua. 

Kylätuvan sisustusta ja kalusteita sekä välineistöä uusitaan, lisäksi kesäteatterin katsomoa uusitaan turvallisuuden vuoksi. Joenmäenvuoren aluetta kehitetään esimerkiksi uusimalla luontopolun opasteet sekä parantamalla reitin turvallisuutta, ml. kunnostamalla tietä sekä siistimällä ympäristöä. 

Harjurannan Kyläyhdistys ry jatkaa verkostoitumista läheisten kylien ja Varkauden eri yhdistysten kanssa osana Varkauden kaupungin järjestötyötä. Tavoitteena on Harjurannan näkyvyyden ja toiminnan kasvaminen yhteistyön avulla.

Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille ja tervetuloa kaikki uudet kyläläiset ja kesäasukkaat mukaan toimintaan!Ensi sunnuntaina 7.4.2019 klo 18 kokoontuu kaikille avoin Päivä Harjurannalla -tapahtuman ideariihi Kylätuvalla, ja mukaan ovat tervetulleita kaikki tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneet. Mielenkiintoiset kohteet ympäri kylää avaavat jälleen ovensa heinäkuun lopulla.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Päivä Harjurannalla -tapahtumassa? Onko juuri sinulla kohde, jonka haluaisit nostaa esiin kylällämme? Tai olisiko sinulla jotain tuotteita myyntiin Kylätuvalle? Ota yhteys kyläyhdistykseen sähköpostilla harjurannan.kylayhdistys(a)gmail.com tai tule paikan päälle ideariiheen!
torstai 14. maaliskuuta 2019

Vuosikokous 2019

Harjurannan Kyläyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään sunnuntaina 31. maaliskuuta klo 16 alkaen Kylätuvalla, os. Harjurannantie 588.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen mukaiset asiat: 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset työryhmät alkavaa toimikautta varten sekä jäsenet niihin 
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Lämpimästi tervetuloa!