keskiviikko 15. joulukuuta 2021

Joulurauhaa

 

Tunnelmallinen Harjurannan luontokirkko


Tänään järjestettiin perinteinen joulurauhan julistus Harjurannan luontokirkolla yhteistyössä Varkauden seurakunnan kanssa. Kiitos Arja-pappi ja Marjo-kanttori käynnistä ja tunnelmallisesta tilaisuudesta.

Kiitos myös runsaslukuiselle osallistujajoukolle, jotka saavuitte tuiskun keskellä, pimeässä, mäkien ja mutkien taakse Joenmäenvuorelle. Toivottavasti matka oli sen arvoinen.

Kiitos kuuluu myös pienelle, mutta tehokkaalle talkooporukallemme, joka järjesti kirkolle johtavan tien linkouksen, alueen aurauksen ja kolauksen, paistoi makkarat ja joulutortut, lämmitti glögit ja sytytti tulet tien varrelle ja nuotioon.

Rauhaisaa joulun aikaa kaikille!

maanantai 6. joulukuuta 2021

Kohti säävarmaa sähköverkostoa

Savon Voima uusii sähköverkostoa Harjurannan alueella. Yhtiö kutsui kaikki asiasta kiinnostuneet infotilaisuuteen, joka järjestettiin Waltterin koululla keskiviikkona 1. joulukuuta. Tilaisuudessa Savon Voiman ja urakoitsijayhtiö ENP:n edustajat kertoivat hankkeen etenemisestä, laajuudesta ja aikataulusta. Yleisöllä oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja selvittää hankkeen vaikutuksia.

Savon Voiman mukaan Kinnarin sähköaseman lähtöjen alkuosat kaapeloidaan. Työmaa-alue löytyy Savon Voiman verkkosivulta > Tietoja > Työmaakartat

Hanke käsittää keskijänniteverkon uusimisen kokonaan, sekä pienjänniteverkon uusimisen siltä osin kuin se on tarpeen verkon iän vuoksi. Työ käynnistyy arviolta keväällä 2022, ja valmista tulisi olla 2023.

Hankealueella maaperä on osittain kallioista ja tältä osin pilotoidaan 20 kV yleiskaapelin käyttöä.

Harjurannan alue kuuluu hankealue 3:een ja kattaa välin Akonlahdesta Huuhtauksentien risteykseen. Rakennettavaa reittiä on kaikkiaan 19 km, muuntamoita 11 kpl ja purkutyötä 21 km. Maastosuunnittelu toteutetaan joulukuu 2021 - maaliskuu 2022 aikana. Maakaapelointi toteutetaan kesäkuu - lokakuu 2022 aikana, ja maanrakennuksen toteuttaa Kuikka Trans.

Savon Voima kehottaa alueen asukkaita ottamaan käyttöön Väppi-sovelluksen, jonka kautta yhtiö tiedottaa ja lähettää ilmoituksia hankkeeseen liittyen. Myös mahdolliset muutokset aikataulussa, esim. ennakoidut sähkökatkokset, saa parhaiten Väppi-sovelluksen kautta.

Kuvalähde: Savonvoima.fi


maanantai 29. marraskuuta 2021

Tärkeä tiedotusKyläyhdistyksen puhelinnumero ei tällä hetkellä ole käytössä. Otathan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla (harjurannan.kylayhdistys(a)gmail.com). Pyrimme vastaamaan viikon sisällä!

Juuri nyt emme myöskään ota vastaan uusia tilavarauksia Kylätuvalle. Pahoittelemme tilannetta ja informoimme, kun tilanne on taas normalisoitunut!

Järjestämme yhteistyössä Varkauden ev.lut seurakunnan kanssa joulun ajan tilaisuuksia seuraavasti:

ke 8.12. klo 18-19 kauneimmat joululaulut Kylätuvalla

ke 15.12. klo 18-18.45 joulurauhan julistus Luontokirkolla

Tilaisuudet järjestetään noudattaen ajankohtaisia terveysturvallisuusohjeita. Tulethan vain terveenä!

sunnuntai 10. lokakuuta 2021

Keskustelutilaisuudessa käsiteltiin kallion louhintaa Joutenmäessä


Joutenmäessä varastoidaan tällä hetkellä maa-aineksia, kuten mursketta.

Joutenmäen kallioalueella (os. Harjurannantie 464) pidettiin perjantaina 8. lokakuuta Keski-Savon ympäristötoimen järjestämä keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemusta. Keskustelutilaisuudessa olivat paikalla Maanrakennus Viljakainen Oy:n yrittäjä Pekka Viljakainen sekä Keski-Savon ympäristötoimelta ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen ja ympäristösihteeri Marika Limatius. Alueen asukkaita paikalle oli saapunut viitisentoista.


Marika Limatius ja Pekka Viljakainen

Yritys on jättänyt maa-aineslupahakemuksen kallion ottamiseen 99 000 m3ktr kokonaismäärälle ja ympäristölupahakemuksen kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle sekä hakenut ympäristölupaa puretun asfaltin, pilaantumattomien leikkausmaiden sekä betoni‐ ja tiilijätteen murskaukseen ja hyödyntämiseen 10 vuodeksi. Lisäksi yritys on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Keskustelutilaisuuden aluksi Keski-Savon ympäristötoimen edustajat ja Viljakainen kertoivat hakemusprosessin vaiheista. Keski-Savon ympäristötoimi on lähettänyt kuulemiseen liittyvät kirjeet Joutenmäen kallioalueen läheisyydessä asuville. Kuulutus asiasta julkaistiin 6. elokuuta ja kuulutus sekä hakemus pidettiin nähtävillä 13. syyskuuta saakka Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla.


Keskustelutilaisuuden osallistujat tutkivat alueen karttaa.


Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) ovat voineet tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on ollut oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät. Harjurannan Kyläyhdistys ry on jättänyt kirjallisen muistutuksen. Viljakainen kertoi, että keskustelutilaisuus haluttiin toteuttaa, sillä hän oli saanut useita yhteydenottoja hakemukseen liittyen.

Kyläläiset nostivat keskustelutilaisuudessa esiin kallioaineksen otosta syntyvän meluhaitan, mahdolliset haitat lähialueen luonnolle ja kiinteistöille sekä suunnitelmat aloittaa muun muassa betoni- ja tiilijätteen välivarastointi alueella, jota Joutenmäellä ei aiemmin ole ollut. Keskustelua herätti myös se, että luvat myönnetään yritykselle. Kyläläiset pohtivat, millä tavalla seuraava yrittäjä jatkaa toimintaa Pekka Viljakaisen jälkeen.

Viljakainen kertoi kuulijoille yrityksen toiminnasta Harjurannalla ja Joroisissa. Maanrakennus Viljakainen Oy toteuttaa Joutenmäessä kallioaineksen ottoa sekä varastoi alueella otettuja maa-aineksia, kuten mursketta. Murskattua maa-aineista käytetään lähialueella tapahtuvaan rakentamiseen ja tiestön kunnostamiseen. Kalliota louhitaan räjäyttämällä ja viime keväänä sen toteutti kerimäkeläinen yrittäjä. Murskattavaksi on mahdollista laittaa jopa 90 cm kokoisia kallionkappaleita, mutta käytännössä ne tehdään 60 cm kokoisiksi. Viljakainen arvioi, että on todennäköistä, että jatkossakin murskaaminen tapahtuu kerran vuodessa kahden viikon aikana. Viime keväänä vapun tienoilla Joutenmäessä murskattiin kallioainesta noin 16 tonnia ja Viljakaisen suunnitelmissa on kasvattaa määrää 30 tonniin vuodessa.

Viljakaisen mukaan yrityksen tavoitteena on ollut laajentaa Joutenmäessä toimintaa siten, että siellä voisi väliaikaisvarastoida purettua asfalttia, betoni‐ ja tiilijätettä. Yrityksen viedessä sorakuormaa esimerkiksi asiakkaan rantasaunalle, ajatuksena on ollut tuoda pieniä määriä puhdasta purettua asfalttia, betonia tai puretun katon tiilimursketta paluukuormassa Joutenmäkeen. Viljakainen arvioi määrien olevan käytännössä vähäisiä. Hän vakuutti, että rakennusjätettä alueelle ei ole ollut tarkoitus varastoida. Kyläläiset pohtivat, miksi kyseessä olevia murskeita ei voi viedä suoraan Riikinnevalle tai muulle vastaavalle vastaanottoalueelle. Viljakanen toi esiin, että logistisia haasteita syntyy muun muassa siitä, että Asfalttiasema ei ole avoinna virka-ajan ulkopuolella.

Tilaisuudessa käydyn keskustelun myötä Viljakainen kertoi, että hän voi jättää puretun asfaltin, tiili- ja betonimurskeen hyödyntämisen alueella pois ympäristölupahakemuksesta. Hän kertoi suhtautuvansa avoimin mielin myös kallion louhinnan ajankohdan siirtämiseen asukkaiden toiveiden mukaisesti. Kysymyksiin yritystoiminnan jatkuvuudesta hänen jälkeen, Pekka Viljakainen vastasi, että hänen poikansa Antti Viljakainen jatkaa toimintaa.

Keskustelutilaisuus keräsi paikalle lähialueen asukkaita. Taustalla näkyy louhittava kallio.


Hakemuksessa on tuotu esiin uuden meluvallin rakentaminen alueelle. Viljakainen selvitti, että sen rakentaminen on suunniteltu Harjurannantien varrelle Härmäniemen suuntaan. Hänen tavoitteenaan on maisemoida meluvalli puhtaita maa-aineksia käyttämällä. Kysymyksiä yleisössä herätti kallion laella oleva aita, alueella liikkuvia ihmisiä ja eläimiä ajatellen. Viljakainen kertoi, että hän on suunnitellut, että louhinnan päätyttyä maa-aines poistetaan kallion päältä tietyltä leveydeltä, jotta kallio jää paljaaksi. Kallion reunan ja metsän välille tulisi valli, joka estäisi reunalle liikkumisen.Tällä hetkellä reuna on merkitty lippusiimalla. 

Raskaan liikenteen määrä on kasvanut Harjurannantiellä, jonka kunto huolestuttaa alueen asukkaita. Viljakaisen mukaan Joutenmäestä suuntautuva liikenne ei tule lähiaikoina muuttumaan. Keskustelutilaisuudessa herätti keskustelua useiden raskaiden ajoneuvojen, kuten tukkirekkojen, liikkuminen alueella. Tilaisuudessa tuotiin esiin, että täysiperävaunullinen rekkakuorma painaa noin 60 tonnia ja uusimmat tukkirekat voivat olla painoltaan jo 75 tonnia.

Keski-Savon ympäristötoimen edustajat kertoivat, että tämän kaltaisia yrityksiä valvotaan säännöllisesti ja paikan päällä käydään vähintään kerran vuodessa. Yrityksellä on lisäksi ympäristötoimelle raportointivelvollisuus. Tilaisuuden aikana paikalla olijoille luettiin ääneen hakemukseen jätetyt lausunnot ja niissä esiintyneet huomautukset. Kainulainen ja Limatius kertoivat, että Maanrakennus Viljakainen Oy:llä on vastinepyynnön aikana mahdollisuus täydentää hakemusta sekä antaa vastine saapuneista muistutuksista ja lausunnoista. Keski-Savon ympäristötoimi (luvan valmistelija) harkitsee onko tarpeen uusia hakemuksen kuuleminen jos hakemus oleellisesti muuttuu. Jos kuulemista ei ole tarpeen uusia, valmistellaan lupa sen jälkeen Keski-Savon ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.


Lupakäsittelyn vaiheet. Lähde: Ympäristöhallinto

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen 

Tekstiä päivitetty ja korjattu 11.10.2021:
Keski-Savon ympäristötoimi on lähettänyt kuulemiskirjeet (ei Maanrakennus Viljakainen Oy
)
Soran sijasta kallioalueella puhutaan murskeesta
Yksityishenkilöiltä saapuneita huomautuksia (eli muistutuksia) ei tilaisuudessa luettu, tarkennettu tekstiin lausunnot ja niissä esiintyneet huomautukset.
Kainulainen ja Limatius kertoivat, että Maanrakennus Viljakainen Oy täydentää hakemusta ja toimittaa sen päivitettynä Keski-Savon ympäristötoimelle. Jos hakemusprosessi etenee suunnitellusti, ei uusia kuulemisia hakuprosessin aikana enää järjestetä ja asiasta voidaan tehdä lainvoimainen päätös. - korjattu Maanrakennus Viljakainen Oy:llä on vastinepyynnön aikana mahdollisuus täydentää hakemusta sekä antaa vastine saapuneista muistutuksista ja lausunnoista. Keski-Savon ympäristötoimi (luvan valmistelija) harkitsee onko tarpeen uusia hakemuksen kuuleminen jos hakemus oleellisesti muuttuu. Jos kuulemista ei ole tarpeen uusia, valmistellaan lupa sen jälkeen Keski-Savon ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

keskiviikko 6. lokakuuta 2021

Keskustelutilaisuus Joutenmäen kallioalueella 8.10.2021

Maanrakennus Viljakainen Oy on toimittanut Keski-Savon ympäristötoimelle Joutenmäen kallioalueen yhteiskäsittely- ja ympäristölupahakemuksen. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 6.8. – 13.9.2021 ja kuulemisesta on tiedotettu naapureita ja lähiasukkaita 6.8.2021 päivätyillä kirjeillä.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne vastuualueilta ja Varkauden kaupungin terveydensuojelusta, rakennusvalvonnasta sekä kaavoitukselta. 

Saapuneiden muistutusten ja hakijan toiveesta Joutenmäen kallioalueelle järjestetään keskustelutilaisuus. Hakemusasiakirjat ovat edelleen nähtävillä Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat 

Keskustelutilaisuus järjestetään pe 8.10.2021 klo 12.00 Joutenmäen kallioalueella os. Harjurannantie 464, 78710 Varkaus. 

Kyläläiset Härmäniemen suunnalta ovat olleet Kyläyhdistykseen yhteydessä asian tiimoilta, ja Kyläyhdistys on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle muistutuksen. Selvitimme mahdollisuutta vaihtoehtoiseen tilaisuuteen ilta-aikaan, mutta valitettavasti sellaista ei järjestynyt. Toivottavasti mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut pääsee osallistumaan!

maanantai 12. heinäkuuta 2021

Ilouutisia tanssin ystäville!

Perinteinen Harjuranta-päivä järjestetään tänä vuonna lauantaina 24.7., kun kyläyhdistys tuo tanssimusiikkia Kylätuvalle. Luvassa on mukavaa menoa koko illaksi.

Illan aloittaa klo 18 hurmaava Eija Kettunen, joka on niittänyt voittoja useissa laulukilpailuissa. Eijan meriitteinä mainittakoon Seniorilaulaja 2010 mestaruus, Mega Tähti 2014, Kainuun tangotaitokilpailun voitto 2016, Tangomaestro 2017, Laila ja Olavi -kilpailun seniorisarjan voitto 2017, SenioriMestarit laulukilpailun voitto 2018 ja Pentti Viherluoto -laulukilpailun voitto 2020.

Eija Kettunen

Eijan jälkeen lavan valtaavat illan pääesiintyjät Duo Tangokuningas Petri Hervanto säestäjänään Anssi Huotari (harmonikka, kitara ja laulu). Petri ja Anssi viihdyttävät tanssikansaa klo 19 alkaen. Kylätuvan pihamaalle rakentuu tanssilava, jolla kelpaa pyörähdellä, säällä kuin säällä. 

Kannattaa siis kaivaa tanssikengät ja kellohelmat esiin, sillä nyt niitä pääsee tuulettamaan!

Petri Hervanto

Loppuillasta tunnelmoi trubaduuri Jere Hartikainen. Tule viettämään iltaa yksin tai yhdessä ystävien kanssa! Kylätuvan kahvio ja Martin pubi palvelevat kävijöitä koko illan.

Lapsiakaan ei ole ohjelmassa unohdettu, sillä alkuillasta Kylätuvan salin täyttävät villit rytmit lasten discossa klo 17-18. Discoon on vapaa pääsy!

Ja mitä olisivatkaan kyläpäivät ilman perinteisiä arpajaisia? Tuttuun tapaan arpoja myydään hintaan 2€ kpl ja vitosella voi lunastaa kolme arpaa. Mutta mitä onkaan pääpalkintona? Tule paikan päälle katsomaan! Arvonta suoritetaan klo 20.30.

Liput:

Aikuiset 5€
Eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiehet 4€ (kortti esitettävä)
Lapset alle 13-v. ja saattajat ilmaiseksi

Lipun hinta sis. kahvi/tee.

Tapahtuma järjestetään huomioiden vallitsevat turvallisuusrajoitukset, joten tulethan vain terveenä.

torstai 8. heinäkuuta 2021

Hallitus 2021

Harjurannan Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa 28.6.2021 valittiin hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet kuluvalle toimikaudelle. Hallitus järjestäytyi 7.7.2021 kokouksessaan seuraavasti:

Puheenjohtaja Jussi Mikkonen toimii myös rahastonhoitajana. Sihteeriksi valittiin Ida Markkanen, varapuheenjohtajaksi ja tiedottajaksi Tiina Immonen. Hallituksen muut jäsenet ovat Mika Immonen, joka toimii myös venepaikkavastaavana, Jaana Luostarinen, Marketta Pöllänen, Heimo Pöllänen sekä Ari Puustinen.

Vuosikokouksen valtuuttamana hallitus kutsuu koolle tarpeelliset työryhmät, mm. alueiden kunnossapitoon, tapahtumajärjestelyihin sekä liikuntatoimintaan liittyen.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kyläyhdistyksen toimintaan matalalla kynnyksellä, tule mukaan työryhmien toimintaan! Ota yhteyttä p. 046 845 7213 tai sähköpostitse harjurannan.kylayhdistys@gmail.com. Huomioithan, että toimimme vapaaehtoispohjalta, joten joskus vastaamisessa saattaa kestää.maanantai 14. kesäkuuta 2021

Kylätoimintaa kesällä ja tulevaisuudessa

Aluksi asiaa vuosikokouksesta. Kyläyhdistyksen vuosikokous tulee sääntöjen mukaan järjestää tammi-maaliskuun aikana. Tänä vuonna kirjanpito ei valmistunut odotetussa ajassa, ja maaliskuun lopulle ajoitettu vuosikokous jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään ajankohtaan, jolloin kirjanpito olisi valmis ja toiminnantarkastus suoritettu. 

Uusi ajankohta oli tänään maanantaina, mutta jälleen kerran vuosikokousta jouduttiin siirtämään. Paikalle saapui vain viisi jäsentä, jotka eivät hallituksen jäseninä voineet myöntää itselleen vastuuvapautta yhdistyksen tileistä.

Yhdistyksen hallitus vetoaakin nyt sinuun, arvoisa jäsen - yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada vietyä vuosikokous läpi. Kokoukseen osallistuminen ei velvoita sinua mihinkään. Hallitukseen toki tarvitaan jäseniä, mutta kyläyhdistyksen toimintaan osallistua voi kevyemmälläkin tavalla, esimerkiksi työryhmien jäsenenä. Vuosikokous päättää tulevan kauden työryhmät, ja niitä voivat olla esim. tapahtumatuotanto, liikunta ja hyvinvointi sekä luontokohteiden ylläpito.

Hallituksen resurssit ovat pienet, joten tarvitsemme jokaisen kyläläisen apua, jotta voimme säilyttää kylän viihtyisänä ja elinvoimaisena! Uusi vuosikokouksen ajankohta on maanantai 28.6. klo 18. Näemmehän siellä?

Kesäliikuntaa Kylätuvalla

Heinäkuussa ei heittäydytä sohvannurkkaan, vaan huolehditaan hyvinvoinnista!

Tule ohjattuun kesäliikuntaan keskiviikkoisin klo 18 alkaen Kylätuvalle. Marketta ohjaa alkujumpan, jonka jälkeen voidaan pelata rantalentistä tai vaikkapa pesäpalloa urheilukentällä. Sateen sattuessa liikuntapaikkana toimii Kylätuvan sali - sää ei ole syy jäädä pois!

Tule kokeilemaan ja kokemaan liikunnan tuoma hyvä olo! Samalla tutustut muihin kyläläisiin ja naapureihin - mikäs sen mukavampaa. Kokoontumiset keskiviikkoisin 7.7., 14.7., 21.7. ja 28.7.

Harjuranta-päivä lauantaina 24.7.

Ilouutisia tanssin ystäville! Perinteinen Harjuranta-päivä järjestetään tänä vuonna lauantaina 24.7. Kaupungin myöntämän tapahtuma-avustuksen myötä tuomme tanssimusiikkia Kylätuvalle ja luvassa on mukavaa menoa koko illaksi. Tapahtuma järjestetään huomioiden vallitsevat turvallisuusrajoitukset, joten tulethan vain terveenä. Tiedotamme lisää tapahtumajärjestelyjen edetessä!

keskiviikko 2. kesäkuuta 2021

Harjurannan kylän vapaaehtois- ja talkootoiminta

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Tule mukaan Kyläyhdistyksen toimintaan ja kerro mitä osaamista tai kiinnostuksen kohteita sinulla on!

Samalla tutustut muihin kyläläisiin ja pääset tekemään asioita yhteiseksi hyväksi. Talkooporukoissa on aina tilaa tekeville käsille ja uusia ideoita kaivataan kyläläisten viihtyvyyden edistämiseksi. Tule tunniksi tai kahdeksi, jokaisen antama aika on arvokasta!

MILLOIN?

Keskiviikkona 9. kesäkuuta klo 16 alkaen järjestämme siivoustalkoot Kylätuvalla. Kylätupa toimii kyläläisten ja kyläyhdistyksen tukikohtana sekä tapahtuma-, kokous-, juhlapaikkana. Kylätuvan ympäristöstä löytyy myös kesäteatteri "Askon Areena". Talkoissa siistimme Kylätuvan ympäristöä ja viritämme paikat kesäkuntoon. Kahvitarjoilun myötä talkoissa jaksaa viihtyä!

MUISTA MYÖS!

Maanantaina 14. kesäkuuta klo 18 alkaen on yhdistyksen vuosikokous, jossa 

  • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä mahdolliset työryhmät alkavaa toimikautta varten sekä jäsenet niihin
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Vuosikokouksen jälkeen pidämme vielä lyhyen ideariihen tapahtumiin liittyen.

TULOSSA!

Lauantaina 24. heinäkuuta vietetään perinteistä kyläpäivää kun on Päivä Harjurannalla -tapahtuman aika. Valmistelut on jo aloitettu, haluatko mukaan? Ota yhteyttä sähköpostitse harjurannan.kylayhdistys(a)gmail.com tai puhelimitse 046 845 7213 ja kerro miten voisit olla mukana päivän toteutuksessa! Talkooväkeä tarvitaan aina, mutta myös uudet käyntikohteet ja ohjelmat kiinnostavat kävijöitä.

Talkooväkeä, grilli, muurikka, teltta, aita, aurinkoinen kesäpäivä
Talkooväkeä Päivä Harjurannalla -tapahtumassa
kesällä 2018


sunnuntai 14. maaliskuuta 2021

Anssi Kuittinen voittoon Harjurannan hiihtokisoissa

Anssi Kuittinen voitti TUL:n piirinmestaruuden Harjurannan hiihtokisoissa, joihin saapui osallistujia Jäppilästä, Kuopiosta, Mikkelistä, Perusta ja Virosta saakka! 

Joukko hiihtäjiä valmiina yhteislähtöön hiihtoladulla
Hiihtäjät valmiina yhteislähtöön

Soisalon Ampumahiihtäjien Anssi Kuittinen oli päivän nopein ajalla 15,47, matka oli 5km. 

- Vielä olisi huhtikuun alussa ampumahiihdon SM-kilpailut Rovaniemellä, kertoi leppävirtalainen Kuittinen. 

Siilinjärven Hiihtoseuran Hannu Lappi sai toiseksi parhaan ajan 16,12. Kolmanneksi nopein oli Viron Rando Kaljuvee, aika oli 16,45. Neljänneksi nopeiten maaliin tuli Rantasalmen Urheilijoiden vasta 11 vuoden ikäinen Isla Mähönen, jonka aika oli 5 kilometrillä 16,46. 

Uteluun miltä tuntui hiihtää "ukkojen" kanssa, Isla kommentoi: - Kyllä se meni, vaikka välillä tuntui vaikealta. Isä Mähönen kertoi, että tyttö on Suomen kärkeä ikäisekseen. - On kiva kokeilla vähän pitempää matkaa ja siihen tuo yhteislähtökisa on kuin tehty. Tänä talvena on vähän ollut kisoja ja aina on parempi hiihtää, kun joku toinen ottaa aikaa, Mähönen kertoi viikolla, kun ilmoitti tytön kisoihin. 

Petri Pulkkinen sai ajan 16,55 ja MM-kisakävijä Jaime Huerta 17,07. Valkealan Kajon varkautelainen Tapio Tikkanen hiihti M65-sarjan voittoon ajalla 17,34. M70-sarjassa PiVe-98:n Seppo Väisänen sujutteli hyvän ajan 17,35. 

Perinteisellä tyylillä M65-sarjan 4km voitti LepU:n Matti Mäkinen ajalla 14,36. Naisten N50-sarjassa LepU:n Satu Immonen sujutteli matkan aikaan 17,20. Siilinjärven Hiihtoseuran Juhani Rissanen valitsi matkaksi 3km, aika perinteisellä oli 10,17. 

Harjurantalainen hiihdon harrastaja Konsta Kinnunen M23v, kyseli onko pitempää matkaa kuin 5 kilometriä, ja järjestäjien puolesta lupaus oli vaikka 50 km. - Ehkä minä tyydyn kanssa viiteen kilometriin, on niin nihkee tuo keli. Eilen hiihdin tuon lenkin 15 kertaa läpi, ja 1,7 kilometriä on yksi kierros. Tänä talvena on kilometrejä tullut 1400, kertoi Kinnunen, jolla 5 kilometrin aika oli 22,05. 

Lasten sarjoissa kylän omista lapsista mukana olivat P7v Hugo Heiskanen, kilometri meni aikaan 5,18. 

- Taisi olla Hugolla päivän luistavimmat sukset, sanoi isä Sami Heiskanen. 

Kisojen nuorin oli Vili-Petteri Pulkkinen 4v, jolla 300 metriä meni perinteisellä aikaan 2,57. 

Hiihtojen puuhamies Sami Heiskanen oli saanut Varkaudesta latukoneen käymään Harjurannalla. - Hyvä, että kisojen tiimoilta kävi kone täälläkin, eilen vielä vähän poljin latuja moottorikelkalla, mutta jäi vähän kesken kun kone hajosi, kertoi Heiskanen. - Kevättalvella olisi vielä tarkoitus hiihtää Harjurannalla - pidetään vaikka Vappuhiihdot. 

LepU:n kisoissa pystyy valitsemaan itselleen sopivamman tyylin. Keli oli sen verran nahkea, että lentokelin aikoja ei tullut. 

Palkintopöydällä mitaleita ja Iittalan tuotteita
LepUn kisoissa on aina loistavat palkinnot!


Avoimet TUL:n Savon piirin pm hiihdot Varkauden Harjuranta 14.3.2021, tulokset: 

5km v Myl 1) Anssi Kuittinen SoiAH 15,47, 2) Hannu Lappi SiiHS 16,12, 3) Rando Kaljuvee Viro 16,45. 

5km v M23: 1) Konsta Kinnunen Harjuranta 22,05. 

5km v M35: 1) Jaime Huerta LepU 17,07. 

5km v M45: 1) Petri Pulkkinen LepU 16,55. 

5km v M65: 1) Tapio Tikkanen ValkKajo 17,34. 

5km v M70: 1) Seppo Väisänen PiVe-98 17,35, 2) Leino Nisula VirtU 18,14, 3) Asko Happonen KuHi 19,08. 

5km v T12: 1) Isla Mähönen RU 16,46. 

3km p M60: 1) Juhani Rissanen SiiHS 10,17. 

4km p M65: 1) Matti Mäkinen LepU 14,36. 

4km p N50: 1) Satu Immonen LepU 17,20. 

1km v P7: 1) Hugo Heiskanen JoU 5,18. 

0,3 kmP4: 1) Vili- Petteri Pulkkinen LepU 2,57 

Harjurannan Kylätupa ja kahvio sen edustalla
Korona-kahvio palveli Kylätuvan lipan alla

Kisaosallistujat nauttimassa virvokkeita Kylätuvan edustalla
Kisamakkarat ja -kahvit maistuivat osallistujille


Kisojen järjestelyistä vastasi Leppävirran Urheilijat ja kahviosta huolehti Harjurannan Kyläyhdistys. Kiitos kaikille osallistujille!

maanantai 11. tammikuuta 2021

Kimppakyytikysely - vastaa ja vaikuta!

Pohjois- ja Keski-Savon KESTO-hankkeessa on kokeiltu, miten saataisiin edistettyä kimppakyytien tekemistä, jotta ihmiset pääsisivät töihin, kouluun, ostoksille tai palveluihin vähähiilisemmin ja helpommin. Kimppakyydit ovat naapuriapua, eli niissä tarjotaan tai pyydetään kyytiä samaan suuntaan kulkevilta ilmaiseksi tai vain kustannuksia jakaen.

Kimppakyydit säästävät autoilijalle rahaa ja helpottavat bensakustannusten hinnalla kulkemista niille joilla ei ole (toista) autoa käytössä. Lisäksi ne tottakai tuovat kyläläisiä yhteen. Kimppakyytipalvelu helpottaa kyytiläisten löytämistä, varsinkin omaa kylää tai harrastusporukkaa kauempaa silloin, kun lähimmät naapurit eivät ole liikkeellä samaan aikaan ja samaan paikkaan.

Nyt autoilijat ilmoittavat palveluun rekisteröityessään työosoitteensa ja mahdollisen muun toistuvan matkakohteensa, ja nämä matkareitit näytetään muille käyttäjille. Autoilija saa sähköpostin, kun joku pyytää häneltä palvelussa kyytiä. Kun sopiva kimppakyytikumppani on löytynyt, niiden tekemistä voi jatkaa myös ilman palvelua.

Vastaamalla kyselyyn autat selvittämään, voitaisiinko kimppakyytipalvelusta (http://piggybaggy.com)
tehdä erityisesti kylien ja kaikkien siellä asuvien tarpeisiin paremmin sopiva (toivomus on, että vastaat koronan jälkeistä aikaa ajatellen). 

Kolmeen kysymykseen ei mene kuin hetki aikaasi. Kyselyyn pääset tästä.

Kiitos vastauksistasi!

Ystävällisin terveisin,
Heikki Waris
CoReorient Oy / PiggyBaggy